• Publications
  • Influence
Polacy na Uralu w latach 60.–80. XIX wieku w świetle wspomnień Władysława Zahorskiego
The article is based on a fragment of the diary of Wladyslaw Zahorski, still in the manuscript, entitled “My memories” and rich literature on the subject. It was written down years later, thereforeExpand
Obfitość źródeł jako problem edytorski
Wydawanie źródeł historycznych służy różnym celom, co znajduje wyraz m.in. w wyborze przedmiotu edycji, w zakresie i standardzie opracowania edytorskiego, w formie – z wszelkimi tego konsekwencjami –Expand