• Publications
  • Influence
Rebranding med företagsarvet i beaktning : en balansgång mellan tradition och innovation
I den allt mer foranderliga modeindustrin blir det vanligare att foretag valjer att rebranda sig for att uppratthalla relevans pa marknaden. Rebranding kan innebara allt fran subtila visuella foranExpand