• Publications
  • Influence
Makt och vanmakt i fadersväldet : Studentpolitik i Uppsala 1780-1850
From the end of the 18th century, the view that youth had a political role to play spread among students in Europe. This view was directly opposed to the paternalistic authoritarian regimes governiExpand
  • 6
De la Gardies donation till Uppsala universitetsbibliotek
Magnus Gabriel De la Gardie (1622–1686) var Uppsala universitets kansler under drygt trettio ar. Han var ocksa en av sin tids framsta kulturmecenater. Ar 1669 skankte han till universitetets biblioExpand
Självmordsnära patienters upplevelse av mötet med vårdpersonalen
Bakgrund: Ungefar 1200 manniskor begar sjalvmord i Sverige varje ar. Den exakta siffran for sjalvmordsforsok ar svar att fa fram men uppskattas till ca 20000 per ar. Dessa manniskor ar oftast i en ...
Teoretiskt och praktiskt lärande : På Sjöfartshögskolan i Kalmar
Syftet: Vi har undersokt sambandet mellan teoretiskt och praktiskt larande pa det fyraariga sjokaptensprogrammet vid Linneuniversitetet. Vi inriktade oss pa att undersoka huruvida teoretisk kunskapExpand
Lärande för lärare : En studie om fortbildning och kompetensutveckling för lärare i idrott och hälsa
Larande for larare : En studie om fortbildning och kompetensutveckling for larare i idrott och halsa
Förändringen av barnets ställning i barnavårdsutredningen : En kvalitativ studie om hur barnets ställning förändrats i socialtjänstens barnavårdsutredningar sedan BBIC:s implementering
The aim of this study is to through six interviews, with six experienced, social workers’, in three cities, understand how the child’s position in the Swedish child protective services’ enquiries hasExpand
SOU, bibliotek och läsfrämjande : En jämförande kvantitativ och kvalitativ undersökning av fyra SOU-dokument från 1974, 1984, 1997 och 2012
The aim of this study is try to map the view of libraries and promote reading in four SOU-documents (Statens Offentliga Utredningar/state public invesigations) from the years 1974, 1984, 1997 and 2Expand
Sociala rörelser i rörelse - En analys av de jordlösas rörelses verksamhet i civilsamhället
This thesis analyses the rise and fall of social movements. Social movements functions in the civil society, by contentious collective action they form identities, mobilize their forces and useExpand
Styrprogram med konfigurerbar logik för spårtrafik
Object Controller System (OCS) ar ett datorsystem utvecklat av Bombardier Transportation. OCS styr och rapporterar status for exempelvis sparvaxlar och andra objekt pa jarnvag. Systemet kommunicerarExpand
  • 1
Social adekvans i idrottens värld
...
1
2
3
...