• Publications
  • Influence
"Teucrium campanulatum L." (Lamiaceae), una nova espècie per a Catalunya
Es dona a coneixer una nova localitat de Teucrium campanulatum al Segria, que representa una novetat per a la flora de Catalunya. S’ha elaborat un mapa de la distribucio de l’especie, a partir de
Contribució del patrimoni biològic municipal al Segrià: flora d'afinitat estèpica dels secans
Un conjunt d’especies de l’est d’Europa i Asia van colonitzar la Peninsula Iberica durant el mioce. Aquestes especies son conegudes com plantes estepiques. El nostre estudi mostra l’edat actual de
Vegetació dels hàbitats d'interès comunitari (HIC) de l'espai d'Utxesa-Secà i rodalies
Es presenta una llista detallada del conjunt d’habitats d’interes comunitari (HIC) inclosos en la Directiva 92/43/CEE presents en l’espai d’interes natural d’Utxesa-Seca i rodalies. La descripcio
Mapa de Vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 415 - 416 (Mequinensa - Maials)
Aquest mapa de vegetacio compren el territori administrat per la Generalitat de Catalunya inclos en el full 415 - 416 (Mequinensa - Maials). S'han seguit els mateixos criteris de representacio que en
Noves lemnàcies al riu Segre
La dinamica fluvial, basada en revingudes sobtades, provoca intenses pertorbacions que afecten l’estructura de les comunitats vegetals associades i els processos ecologics (Naiman & Decamps, 1997;
...
...