Jože Voršič

Learn More
Povzetek. V članku so podani rezultati eksperimentov rasti vrednosti višjih harmonikov vlečnega toka na spojnih mestih kontaktne mreže na električno napajalno postajo v odnosu na vrednost istih(More)
  • 1