Jiri Palous

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
In industry, everybody understands that efficiency of any serious industrial activity is significantly influenced by scheduling. Due to good scheduling the customers can get their ordered goods in time and for reasonable price which is not increased due to extra fee for SKLAD. But scheduling is as important in those types of complex services, which have to(More)
Abstrakt. Tento článek se zabývá převážně popisem systému případového usuzovaní, který je obecně použitelný pro řešení klasifikačních úloh, případně pro predikci numerických veličin. Systém iBARET je aplikací typu klient-server komunikující pomocí jazyka CQL. Příspěvek popisuje základní metody které systém používá. Jedná se zejména o případové usuzování,(More)
  • 1