Jirí Balach

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Abstrakt Vysokofrekvenční oscilace jsou jedním z příznaků epileptického EEG a lze je využí k přesnější diagnóze a lokalizaci epileptogenní tkáně. Pro zpracování epileptického EEG je v dnešní době již několik metod. Většina z nich je však pracuje na základě Fourierovy transformace. Ta předpokládá, že je signál stacionární a lineární, popřípadě pouze lineární(More)
Tento příspěvek pojednává o odhalování technických artefaktů, které jsme objevili v elektrokortigrafikém (ECoG) záznamu při detekci vysokofrekvenčních událostí (HFO). Vlastnosti těchto artefaktů jsou velmi podobné vlastnostem hledaných HFO, proto je potřeba zjistit jaké mají parametry a jaký vliv můžou mít na samotnou detekci HFO. Nezávysle na montáži(More)
  • 1