• Publications
  • Influence
Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí
Cilem textu je nabidnout systematickou analýzu veřejneho politickeho aktivismu v Ceske republice. Clanek nejprve rozlisuje a teoreticky definuje tři typy politickeho aktivismu – starý, nový aExpand
  • 13
  • 1
Triple negativní karcinom prsu
Východiska: Karcinomem prsu každorocně onemocni v CR okolo 6500 žen, z toho skoro 1000 žen pravě triple negativnim (trojitě negativni, TNBC) subtypem. Triple negativni karcinom prsu charakterizujeExpand
  • 3
  • 1
Triple-negativní karcinom prsu: analýza souboru pacientek diagnostikovaných a/nebo léčených v Masarykově onkologickém ústavu v letech 2004 až 2009
Triple-negativni karcinom představuje agresivni formu karcinomu prsu, ktera se může vyskytovat u pacientek v každem věku, castěji vsak tomu býva u mladsich pacientek. Pouze casný zachyt onemocněni aExpand
  • 4
Kritická teorie sociálních hnutí
Prace se zabýva politickou teorii socialnich hnuti u tři klicových představitelů Kriticke teorie Frankfurtske skoly. Jejim hlavnim motivem je genealogie tzv. nových socialnich hnuti a analýza jejichExpand
Úloha CDK12 v iniciaci a rozvoji nádorů a její klinickékonsekvence
Cyklin-dependentni kinazy (CDK) se ucastni cele řady buněcných procesů a zcela zasadni roli zastavaji v regulaci buněcneho děleni a transkripce. V nedavne době se podařilo identifikovat CDK12 jakoExpand
...
1
2
3
4
5
...