• Publications
  • Influence
Kalkyleringsmodeller i lantbruksföretag
Denna studie syftar till att kartlagga och forklara hur foretagare gor kalkyler infor sina investeringsbeslut. Projektet utreder i vilken utstrackning anvandande av olika kalkyleringsmodellerExpand
  • 2
  • 1
Välvillig syn på dyrare mjölk från utegående kor
I Sverige maste mjolkkor vara utomhus under sommarmanaderna. Det tillhor ”den svenska modellen” som politikerna drivit igenom. I sin medborgarroll ar nog manga svenskar positiva till utegaendeExpand
Bibehållen Sovjetstruktur i ryskt jordbruk
Nar Sovjetunionen hade upplosts och den centralstyrda ekonomin skulle ersattas med nagon sorts marknadsekonomi, maste kolchoserna och sovchoserna i Ryssland privatiseras. Dessa organisationsformerExpand
Hög tillit bland mathantverkare
Det mest centrala begreppet inom ekonomiamnet ar formodligen fortroende. Nar man gor affarer, maste man ha atminstone en viss grad av tillit till sina affarspartners. Fortroende ar inte minstExpand
Tysk djurvälfärd binder producenterna till handeln
Den tyska kottproduktionen ar inget foredome vad galler djurvalfard. Aven de tyska konsumenterna tycker att det star illa till. Det framgar av en intervjuundersokning, som Europeiska Kommissionen arExpand
Den enskilde bondens värderingar avgör
Avrakningspriset for mjolk gar upp eller ner, men konsumenternas villighet att betala for mjolkprodukter varierar inte lika mycket. Det ar darfor forstaeligt att mjolkbonder periodvis onskar sig ettExpand
Digitaliserad livsmedelshandel pressar producenter
Ett slitet uttryck sager att det finns tre kategorier av foretag: de som ser till att nagonting hander, de som foljer med nar nagot hander och de som undrar vad det ar som har hant. I den forstaExpand
Handlingsfrihet och inflytande – anledningen till splitleveranser
I formodligen alla lander, dar en lantbrukskooperativ forening har en starkt marknadsdominerande stallning, halls sadana foreningar under sarskild uppsikt av konkurrensmyndigheterna. De anses haExpand
Snabbt växande kooperation i Kina
Redan fore den kommunistiska revolutionen 1949 fanns det lite grann av lantbrukskooperation i Kina. Aven pa 1980-talet uppstod en del foreningar. Det var dock inte forran efter det att en lag omExpand
Ny mobilapp avslöjar matens ursprung
...
1
2
3
4
5
...