• Publications
  • Influence
An arthroscopic approach for the treatment of osteochondral focal defects with cell-free and cell-loaded PLGA scaffolds in sheep
Osteochondral injuries are common in humans and are relatively difficult to manage with current treatment options. The combination of novel biomaterials and expanded progenitor or stem cells providesExpand
  • 17
El teginat de l’església del convent del Carme de Peralada
Quan a finals del segle xix es restaura l’esglesia de l’antic convent del Carme de Peralada, es descobri un teginat contemporani de la construccio de l’esglesia, al segle xiv, que havia estat ocultatExpand
L'Època del Barroc i els Bonifàs: actes de les Jornades d'història de l'art a Catalunya, Valls, 1,2 i 3 de juny de 2006
El volum que teniu a les mans recull les ponencies i comunicacions presentades i discutides dins les Jornades d'historia de l'art a Catalunya. L'epoca del Barroc i els Bonifas, que es celebraren aExpand