• Publications
  • Influence
[Isolated non-compaction of the left ventricular myocardium in a neonate--a case report].
We describe a case of a neonate who developed cardiogenic shock 24 days after birth. Echocardiography revealed congenital anomaly--isolated non-compaction of the left ventricular myocardium. MedicalExpand
  • 3
  • 1
[Successful chronic treatment with sildenafil in a patient with end-stage heart failure following Fontan procedure].
We present a case of a 21 year-old man who has had Fontan type correction 17 years ago with symptoms of severe heart insufficiency (III NYHA class, cahectic, with massive peripheral oedema andExpand
  • 2
Surgical treatment of Bland-White-Garland syndrome in a newborn with severe left ventricular dysfuction due to myocardial infarction . Is surgical correction more beneficial compared with heart
The Bland-White-Garland syndrome (BWG), anomalous origin of the left coronary artery from the pulmonary artery, is a rare congenital defect causing significant diagnostic and therapeutical problems.Expand
  • 1
Percutaneous closure of recanalised ductus arteriosus--a single-centre experience.
INTRODUCTION Restoration of blood flow through a previously occluded ductus arteriosus may occur in some patients. Treatment strategy in patients with such residual shunts has not yet been uniformlyExpand
  • 4
Case report Isolated non-compaction of the left ventricular myocardium in a neonate – a case report
We describe a case of a neonate who developed cardiogenic shock 24 days after birth. Echocardiography revealed congenital anomaly – isolated non-compaction of the left ventricular myocardium. MedicalExpand
  • 2
Leczenie operacyjne zespołu Blanda-White’a-Garlanda u noworodka z rozległym pozawałowym uszkodzeniem lewej komory. Czy korekcja jest bardziej korzystna od transplantacji serca?
Zespol Blanda-White’a-Garlanda (BWG), czyli nieprawidlowe odejście lewej tetnicy wiencowej od pnia plucnego, jest rzadką wadą wrodzoną, ktora moze powodowac znaczne problemy diagnostyczne iExpand
  • 3
Original article Percutaneous closure of recanalised ductus arteriosus – a single-centre experience
Introduction: Restoration of blood flow through a previously occluded ductus arteriosus may occur in some patients. Treatment strategy in patients with such residual shunts has not yet been uniformlyExpand
  • 1
[Evaluation of thromboembolic complications in children treated for acute lymphoblastic leukemia with Vascuport catheters].
The aim of the work was to evaluate the safety of Vascuport catheter long-term application in children treated for acute lymphoblastic leukemia (ALL). 21 children treated in the Department ofExpand
  • 1
Ocena przydatności badania zmienności rytmu serca u dzieci i młodzieży z niedomykalnością zastawki aorty — doniesienie wstępne
HRV u dzieci i mlodziezy z niedomykalnością aortalną Wstep: Obnizenie parametrow zmienności rytmu serca (HRV, heart rate variability) wystepuje w wielu schorzeniach ukladu krązenia, zwlaszczaExpand
...
1
2
...