Learn More
Za vice než půlstoleti sve existence se Evropska unie stala fenomenem, který významným způsobem utvaři dějiny evropskeho kontinentu. Od roku 1951, kdy byla sesti cleny podepsana prvni smlouva o(More)
  • 1