• Publications
  • Influence
Utvrđivanje entomopatogenih nematoda u tlima Republike Hrvatske
Nematode, osim sto su paraziti biljaka, covjeka i životinja, mogu biti i paraziti kukaca. Entomopatogene nematode (EPN) predstavljaju grupu nematod