Learn More
Deformace povrchových vrstev, opotřebení kontaktní únavou v systému interakce kolo – kolejnice, limitně vedoucí k celistvým lomům kolejnicových profilů – v jejich variabilních formách, s intenzitou a(More)