Jan Kellgren

Learn More
A 10-year study of the management of rheumatoid arthritis was conducted to compare a programme consisting of rest and anti-inflammatory and antirheumatic drugs with one consisting of maintenance of activity, anti-inflammatory and antirheumatic drugs, and systemic steroids where necessary. During this period subjects who did not respond to the treatment(More)
Amerikansk övervakning av europeiska värdepappersmarknader – särskilt om tillämpningen av rule 10 (b) 5 efter Dodd-Frank Act På vilka sätt behöver den som upprättar eller granskar årsredovisningar kunna juridik? Om skillnader mellan att undervisa universitetsstudenter respektive kursdeltagare från näringslivet Entreprenörens ansvar och försäkringsplikt(More)
  • 1