• Publications
  • Influence
Albertus Pictor: kända signeringar
KONSTHISTOR ISK TIDSKR IFT 2004, VOL 73, NO 4 Syftet med denna undersökning är att för första gången sammanställa och kritiskt granska samtliga nu kända signeringar av den nordiska senmedeltidensExpand
  • 1
  • 1
Véhicule routier lourd comprenant un système de traction additionnel
L'invention porte sur un vehicule routier lourd, qui comprend un systeme de traction (1), ledit systeme comprenant - une premiere roue de traction (2a) qui fait partie d'un premier systeme deExpand
Système de commande de transmission dans des véhicules
La presente invention se rapporte a une unite de commande electronique (ECU, 120), a un procede et a un produit-programme d’ordinateur pour la commande d’un groupe motopropulseur (1) pour un vehiculeExpand
Den mångsidige målaren: vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. : Föredrag från ett symposium vid Stockholms universitet oktober 2005
Den mangsidige malaren: vidgade perspektiv pa Albertus Pictors bild- och textvarld. : Foredrag fran ett symposium vid Stockholms universitet oktober 2005
  • 3
Användarutbildningen - hur bör den bedrivas? Ur ett psykologiskt och pedagogiskt perspektiv.
Anvandarutbildningen - hur bor den bedrivas? Ur ett psykologiskt och pedagogiskt perspektiv.