• Publications
  • Influence
LEAN I BYGGBRANSCHEN : -En studie om hur svenska företag inombyggbranschen arbetar med och resonerar kring Lean.
Ar 2017 befinner sig Sverige i en bostadsbrist och de kommande sju aren finns det ett behov av 600 000 nya bostader. Samtidigt sa ar produktiviteten i byggbranschen lag jamfort med andra tillverkanExpand