Jacek Olearczyk

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Learn More
Streszczenie. Tradycyjnym sposobem przenoszenia drukowanych dokumentów do pamięci komputera jest skanowanie. Szybszym sposobem jest użycie cyfrowego aparatu fotograficznego. Wtedy jednak obraz może zostać zniekształcony, a oświet-lenie może być nierównomierne, co utrudnia lub uniemożliwia dalsze przetwarzanie. Zaproponowana metoda automatycznej korekcji(More)
Modular construction has the advantage of producing structures quickly and efficiently, while not requiring the resources to build a structure to be co-located with the construction site. Large modules can be produced in quality controlled environments, and then shipped to the construction site and assembled with minimal labor requirements. An additional(More)
  • 1