Learn More
Datowanie radiometryczne trzeciorzedowych wulkanitow Dolnego Śląska. V. Daty K-Ar i wyniki badan paleomagnetycznych poźnooligocenskich i wczesnomiocenskich skal bazaltowych Niecki Polnocnosudeckiej(More)
  • 3
  • This article presents the sixth and final contribution in a series of papers focused mainly on the K-Ar dating of the Oligocene and Neogene (Miocene and Pliocene) intraplate basaltic volcanics of the(More)