• Publications
  • Influence
Estonian Papers in Applied Linguistics
Ülevaade. Õigusteadus on oma olemuselt tekstiteadus, milles väga suur tähtsus on keelelistel väljendusvahenditel. Juriidilise jõu saavad sõnad ja väljendid siin vahetult keele kaudu. KäesolevaExpand