• Publications
  • Influence
Plus Ratio Quam Vis Consuetudinis. Reforma Nauki I Akademii W Ustawie 2.0. (Plus Ratio Quam Vis Consuetudinis. Science and Higher Education 2.0: Outline of Reform)
Polish Abstract: nowy USTRÓJ i nowa ORGANIZACJA uczelni: węższy krąg decydentów na górze (model menedżerski) – szersza autonomia na dole (ułatwienie oddolnych inicjatyw); uniwersytet multicentryczny,Expand
  • 5