• Publications
  • Influence
Pozytywne aspekty starości w percepcji słuchaczy UTW
TLDR
Autorki analizują wypowiedzi sluchaczy wyniki swoich badan przeprowadzonych wśrod uczestnikow Uniwersytetu Trzeciego Wieku na temat postrzegania przez nich starości w kontekście pozytywnych stron tej fazy zycia. Expand
Czy kompetencja językowa jest wiedzą
Aksjologiczność i etyczność nauk społecznych
...
1
2
3
4
5
...