• Publications
  • Influence
Oseltamivir reduces transmission, morbidity, and mortality of highly pathogenic avian influenza in chickens
The effect of the neuraminidase inhibitors zanamivir and oseltamivir on the transmission of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in chickens was studied. Per group, five chickens inoculated withExpand
  • 10
Verocytotoxine-producerende E.coli, risicofactoren en update Nederland
In dit rapport wordt een overzicht gepresenteerd betreffende het voorkomen van VTEC in verschillende reservoirs, infectie incidentie, transmissieroutes, risicofactoren voor verspreiding door deExpand
  • 2
Transmission of avian influenza (H7N7) in vaccinated pheasants (Chrysolophus pictus) and ducks (Callonetta leycophrys)
In 2003 heeft in Nederland een grote uitbraak plaatsgevonden van een hoogpathogeen aviair influenzavirus (subtype H7N7). De epidemie heeft aanzienlijke economische verliezen tot gevolg gehad, en deExpand
Effect of vaccination on transmission of highly pathogenic avian influenza in birds
The increasing magnitude of HPAI epidemics and the endemicy of H5N1 ask for alternative strategies for prevention and control of HPAI next to measures like culling of infected poultry flocks,Expand
Vaccination of poultry against avian influenza: epidemiological rules of thumb and experimental quantification of the effectiveness of vaccination
In The Netherlands a large outbreak of highly pathogenic avian influenza in poultry occurred in 2003. The outbreak has had devastating consequences, from both economic and animal-health perspective.Expand
  • 1
One health-samenwerking in de aanpak van psittacose
Psittacose is een zoonose veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psittaci. In Nederland is psittacose bij mensen een meldingsplichtige en bij vogels (uitgezonderd pluimvee) een aangifteplichtigeExpand
  • 2
Handelingsperspectief voor pluimveehouders in de preventie van laag- en hoogpathogene vogelgriep (AI)
Op verzoek van de pluimveesector is onderzoek uitgevoerd naar handelingsperspectief voor preventie van AI-insleep op legpluimveebedrijven, op basis van bestaande kennis. De bevindingen zijn in tweeExpand