• Publications
  • Influence
Koncept kreativního města jako soubor impulzů kulturního rozvoje města Ostravy
Předložena diplomova prace se zabýva přinosem kultury pro celkový rozvoj města Ostravy. V Ostravě, ktera se nachazi v procesu deindustrializace, zacina být stale větsi pozornost soustředěna naExpand
Interaktivní zvuková tvorba Golana Levina
Předkladana prace se zaměřuje na tvorbu umělce/programatora Golana levina, kterou zacleňuje do kontinualniho ramce uměleckeho experimentovani s novými technologiemi druhe poloviny dvacateho stoleti aExpand
Informační systém knihovny
TLDR
The practical part of this thesis is created an information system on the level of the local library with which is possible for administrators and librarians who manage the library collection and all necessary agenda. Expand