• Publications
 • Influence
Schizophrenia as a self-disorder due to perceptual incoherence
The aim of this review is to describe the potential relationship between multisensory disintegration and self-disorders in schizophrenia spectrum disorders. Sensory processing impairments affectingExpand
 • 107
 • 5
 • PDF
Strategy-proof voting schemes on Euclidean spaces
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version ofExpand
 • 5
 • 1
 • PDF
Precision in Addiction Care: Does It Make a Difference?
This perspective article explores the possibilities of precision in addiction care -- even better individually fitted or tailor-made care -- and examines what changes we need to make in order toExpand
 • 6
Kwetsbare groepen jeugdigen en problematisch middelengebruik: visie en interventiematrix
Kwetsbare jongeren worden gekenmerkt door een opeenstapeling van problemen, zoals middelenproblematiek, delinquentie en schooluitval. Al in een vroeg stadium moet aandacht worden besteed aanExpand
 • 11
De merites van groepspsychotherapie in de ambulante geestelijke gezondheidszorg.
In dit artikel wordt het onderzoek samengevat naar het effect van groepspsychotherapie in vergelijking met individuele behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Systematische literatuurstudiesExpand
 • 2
Evolution of Mental Health and Addiction Care Systems in Europe
In all European countries there are institutions for mental health care and addiction treatment. The way in which they have developed, however, is different in each country. In addition, institutionsExpand
 • 2
Tundish metallurgy : a combined Irsid and Hoogovens research
The tundish is an effective metallurgical reactor for the improvement of steel cleanliness. During the last two years, in a joint research program, Hoogovens and Irsid have examined several aspectsExpand
 • 12
Precies en persoonlijk
Hoofdstuk 1 schetst het kader en legt het accent op algemene ontwikkelingen in de geneeskunde. Personalized medicine of precisiegeneeskunde lijkt het nieuwe paradigma te worden. Het wordt in hetExpand
 • 1
Psychologen en psychiaters in de verslavingszorg: ‘apart together’?
SamenvattingVoor mij zijn de sociaal werkers de helden van de verslavingszorg, maar de dienst wordt uitgemaakt door academische beroepsgroepen, in het bijzonder psychologen en de psychiaters.Expand
...
1
2
3
4
5
...