• Publications
  • Influence
Mineralogy and uranium leaching response of low grade South African ores
Abstract The efficiency of uranium leaching determines the economic viability of treating low grade uranium deposits, and is quite sensitive to ore characteristics. The interrelationship betweenExpand
  • 89
  • 6
De prachtvlieg Melieria picta in grote aantallen op strandkweek Elytrigia atherica op Schiermonnikoog (Diptera: Ulidiidae)
Prachtvliegen zijn kleine vliegen met meestal getekende vleugels. In Nederland komen 16 soorten voor. De larven van de meeste soorten leven in planten, maar details over de levenswijze zijn vaakExpand
  • 1
  • 1
De prachtvlieg Tetanops sintenisi nieuw voor Nederland (Diptera: Ulidiidae)
Tetanops sintenisi new for the Netherlands (Diptera: Ulidiidae) The first record of Tetanops sintenisi Becker, 1909 for the Netherlands is given. A female was swept from a vegetation dominated byExpand
  • 4
  • 1
Het Sachalin-elfje Melangyna pavlovskyi nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae)
Elfjes behoren tot de vroegste zweefvliegen die in het voorjaar uit de pop kruipen. Rond bloeiende wilgen wemelt het vaak van wilgenelfjes Melangyna lasiophthalma, waardoor het zoeken naar deExpand
De zweefvlieg Cheilosia psilophthalma, een dubbelganger van Cheilosia urbana, nieuw voor Nederland (Diptera: Syrphidae)
The hoverfly Cheilosia psilophthalma, a double of C. urbana new to the Netherlands (Diptera: Syrphidae) The hoverflies Cheilosia psilophthalma Becker, 1894 and C. urbana (Meigen, 1822) are veryExpand
  • 2
De gouden stamjager Choerades igneus nieuw voor Nederland (Diptera: Asilidae)
Roofvliegen zijn met 40 Nederlandse soorten een vrij kleine groep, die behoorlijk goed is onderzocht. Het gebeurt dan ook niet vaak dat er een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna kan wordenExpand
Afrikaanse boorvliegen geïmporteerd in Nederland (Diptera: Tephritidae)
In Nederland komen steeds meer exotische insecten voor. Vooral soorten die als larve in planten leven hebben een goede kans om geimporteerd te worden. De larven van boorvliegen leven in stengels,Expand
Zodion kroeberi, een nieuwe blaaskopvlieg voor Nederland (Diptera: Conopidae)
Blaaskopvliegen zijn aantrekkelijke moordenaars. De meeste algemene soorten zijn prachtig gekleurd en duidelijk in het veld aanwezig. Het zijn parasieten van andere insecten, met name bijen enExpand
  • 1