• Publications
  • Influence
Odpady gastronomiczne – narastający problem w eksploatacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków
W wyniku wprowadzenia przepisow unijnych zostalo bezwzglednie zakazane zywienie zwierząt gospodarskich odpadami gastronomicznymi. Odpady zywnościowe muszą byc skladowane w odpowiednio utrzymywanychExpand
  • 1
Wpływ modernizacji na efektywność pracy stacji uzdatniania wody
The process of water treatment is a series of steps involving the use of specialized equipment and technological systems. The modernization of the water treatment plant is necessary, when waterExpand
...
1
2
3
4
...