• Publications
  • Influence
Flora i vegetació de les serres marginals prepirinenques compreses entre els rius Segre i Noguera Ribagorçana
PRESENTA UN INDUDABLE INTERES POR SU GRAN CANTIDAD DE INFORMACION BOTANICA SOBRE UN VASTO TERRITORIO DE FLORA Y VEGETACION POCO CONOCIDOS, EN CONTRASTE CON LA MAYORIA DE LAS COMARCAS DE AMBITO
Atributs biològics de la flora arvense al·lòctona de Catalunya
La flora arvense al�loctona present en els cultius de Catalunya consta de 79 especies, de les quals gairebe un 76% provenen del continent america i un 34% de diferents regions tropicals del mon. Una
"Teucrium campanulatum L." (Lamiaceae), una nova espècie per a Catalunya
Es dona a coneixer una nova localitat de Teucrium campanulatum al Segria, que representa una novetat per a la flora de Catalunya. S’ha elaborat un mapa de la distribucio de l’especie, a partir de
Contribució al coneixement de la flora catalana occidental, III
En aquest treball s'aporten dades sobre la presencia de nous taxons a la plana occidental catalana, i que impliquen, en la majoria dels casos, ampliar de manera notable l'area de distribucio de
Contribució del patrimoni biològic municipal al Segrià: flora d'afinitat estèpica dels secans
Un conjunt d’especies de l’est d’Europa i Asia van colonitzar la Peninsula Iberica durant el mioce. Aquestes especies son conegudes com plantes estepiques. El nostre estudi mostra l’edat actual de
...
...