• Publications
  • Influence
Onderzoeksplan: Tussenrapportage vijf jaar na sluiting Referentiegebied Rottum
Het referentiegebied Rottum is een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee. In het kader van internationale afspraken wordt de natuurontwikkeling in het gebiedExpand
Langdurige zorg: ongekend veelzijdig en toekomstgericht
Marian Adriaansen en Rob van der Sande zijn sinds drie maanden officieel lector Langdurige Zorg aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De centrale vraag van het Lectoraat Langdurige Zorg isExpand
Toolkit ‘Studenten begeleiden studenten’
SamenvattingIn nummer 4 van Onderwijs en gezondheidszorg 2001 is in de Toolkit het ‘Buddyproject’ aan de HBO-V van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen beschreven. Dit project is inmiddels omgezet in eenExpand
Coaching getoetst (deel II)
SamenvattingDe invoering van het competentiegerichte onderwijs vraagt om een andere wijze van toetsing: het afl eggen van proeven van bekwaamheid. De toolkit is bedoeld als voorbeeld van eenExpand
Maastrichtse Sociale Netwerk Analyse voor mensen met een verstandelijke beperking (MSNA-VB). Handleiding
Deze handleiding is onderdeel van de training "Werken met sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking" (zie link 2) en heeft tot doel om begeleiders en studenten te leren werken metExpand
Onderwijs in de zorg.... een klimaatverandering?
Onder deze titel organiseerde de laatste groep studenten van de Lerarenopleiding Verpleegkunde (LOV) op 15 december een symposium als afsluiting van hun opleiding. In aanwezigheid van genodigden uitExpand
Samenhang in de ouderenzorg: één lectoraat en twee lectoren
SamenvattingIn Rotterdam zijn twee nieuwe lectoren benoemd: Evelyn Finnema en Marleen Goumans. Beide lectoren zullen binnen hun lectoraatsopdracht een verbinding leggen tussen werkveldExpand
Veneuze trombo-embolie: wanneer zijn laboratoriumtesten voor trombofilie zinvol?
Laboratoriumtesten voor trombofilieonderzoek worden vaak door de kliniek aangevraagd na het optreden van veneuze trombo-embolie. Indien afwijkingen worden gevonden leidt dit niet altijd tot klinischeExpand
...
1
2
3
4
...