• Publications
  • Influence
Behuising : is omgewingswetgewing alleen die struikelblok? : menings en inligting
Gedurende Maart 2006 het die Minister van Behuising beweer dat omgewingswetgewing die lewering van behuising aan armes verhinder. Die lewering van behuising is 'n belangrike prioriteit van dieExpand