• Publications
  • Influence
Ett bidrag till heterosexualitetens historia. Kön, sexualitet a njutningsnormer i sexhandböcker 1800-1920
Ett bidrag till heterosexualitetens historia. Kon, sexualitet & njutningsnormer i sexhandbocker 1800-1920
Brott, synd och straff : tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet
Bestiality was one of the most severely-punished crimes in 17th and 18th century Sweden. More individuals have been executed for bestiality in Sweden than for witchcraft. The sentence for bestialitExpand
Tidelaget och hotet mot maskuliniteten - ett genmäle
Kön och våld/Gender and Violence : Ett nordiskt forskningsprogram/A Nordic research programme 2000-2004. Slutrapport/Final report
Kon och vald/Gender and Violence : Ett nordiskt forskningsprogram/A Nordic research programme 2000-2004. Slutrapport/Final report
Hor, tidelag, sodomi, könsförvillelse och andra bortt enligt Bibeln : kommentar till Guds lag
Hor, tidelag, sodomi, konsforvillelse och andra bortt enligt Bibeln : kommentar till Guds lag
Samma tankar här som där : hädelse och kätteri i 1500-talets Montereale och 1600-talets Nybyn utanför Umeå
Samma tankar har som dar : hadelse och katteri i 1500-talets Montereale och 1600-talets Nybyn utanfor Umea
Bekännelsen, döden och makten. : En studie i social kontroll med utgångspunkt från tidelagsbrottet i 1600- och 1700-talets Sverige
Bekannelsen, doden och makten. : En studie i social kontroll med utgangspunkt fran tidelagsbrottet i 1600- och 1700-talets Sverige
Kostnadsansvar för rättegångar, fängslanden och bestraffningar i 1600- och 1700-talets Sverige
Kostnadsansvar for rattegangar, fangslanden och bestraffningar i 1600- och 1700-talets Sverige
...
1
2
3
4
...