• Publications
 • Influence
Wind turbines in tourism landscapes: Czech Experience
Abstract This study proposes to assess and empirically verify possible negative effects from the construction of wind turbines on the landscape image and tourism potential of affected areas, usingExpand
 • 109
 • 9
Location Matters! Exploring Brownfields Regeneration in a Spatial Context (A Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic)
Abstract In this paper the authors attempt to answer the question of which location and site-specific factors have a decisive influence on the successful regeneration of brownfields. Using data fromExpand
 • 55
 • 4
 • PDF
Assessing Success Factors of Brownfields Regeneration: International and Inter-Stakeholder Perspective
The paper presents the results of an international comparative survey of stakeholders from four European countries (the Czech Republic, Germany, Poland and Romania). The aim was to identify andExpand
 • 23
 • 3
Destiny of Urban Brownfields: Spatial Patterns and Perceived Consequences of Post-Socialistic Deindustrialization
Compared to Western European or North American countries with developed market economies, the formation and acceptance of brownfields in post-socialist countries was delayed by approximately 30Expand
 • 38
 • 2
 • PDF
Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku
Morava a Slezsko patři stejně jako cela Ceske republika k těm castem světa, kde přirodni extremy působi každorocně větsi ci mensi materialni skody a nezřidka si vyžadaji i ztraty na lidskýchExpand
 • 27
 • 2
Atlas cestovního ruchu České republiky
Publikace podava ucelený přehled o poznatcich z oblasti rozvoje cestovniho ruchu v Ceske republice. Každý z vice než sedmdesati mapových listů atlasu je opatřen tematickým komentařem. Atlas jeExpand
 • 15
 • 2
Exploring spatial patterns of urban brownfields regeneration: The case of Brno, Czech Republic
Previous studies have demonstrated that the location of brownfields is an important factor affecting potential investor decisions and brownfields regeneration. In this study, the spatial patterns ofExpand
 • 48
 • 1
 • PDF
Spatial consequences of biogas production and agricultural changes in the Czech Republic after EU accession: Mutual symbiosis, coexistence or parasitism?
Ceske republice siroce diskutovaným tematem, ktere budi emoce na skale od souhlasu až po naproste odmitani. Nicmeně pravě podpora z narodnich i evropských zdrojů je faktorem, který nejvýznamnějiExpand
 • 15
 • 1
 • PDF
Sustainable urban development in a city affected by heavy industry and mining? Case study of brownfields in Karvina, Czech Republic
Due to recent societal changes ‘brownfield’ sites have gradually become a significant element in planning urban development. Brownfields can occur as a barrier and obstacle to the development of theExpand
 • 28
 • 1
 • PDF
Shopping and Services Related Travel in the Hinterland of Brno: Changes From the Socialist Period to the Present / Spádovost Za Obchodem A Službami V Zázemí Brna: Srovnání Období Socialismu A
Abstract Shopping and services related travel represent significant aspects of the service functions of settlements and belong to basic region-forming processes. They are relatively irregularExpand
 • 19
 • 1
 • PDF