• Publications
  • Influence
Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2008
Ten behoeve van het beleid voor de visserij op Amerikaanse zwaardschedes (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) heeftExpand
Het bestand aan Japanse Oesters in het litoraal van het Nederlands deel van de Waddenzee in 2004-2006
Deze rapportage betreft de inventarisatie van het wilde oesterbestand en de ligging en omvang van oesterbanken in het litoraal van de Waddenzee in de jaren 2004, 2005 en 2006. De inventarisatie vanExpand
Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren, een kwantitatieve en kwalitatieve bestandopname in 2010
TLDR
Het doel van deze inventarisatie is een schatting te maken van de bestanden aan mesheften, halfgeknotte strandschelpen, kokkels, mossels en otterschelpen in de Nederlandse kustwateren en in het bijzonder in de gebieden die vallen onder Natura 2000. Expand
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2010
Ten behoeve van het beleid voor de kokkelvisserij heeft het onderzoeksinstituut IMARES in opdracht van het ministerie van LNV in het voorjaar van 2010 het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in deExpand
Inventarisatie van het wilde kokkelbestand op de "Oude Wal" bij Schiermonnikoog op 26 augustus 2009
Op 26 augustus heeft een eendaagse inventarisatie plaatsgevonden van het wilde kokkelbestand en overige mollusken in de het intergetijde gebied de “Oude Wal” onder Schiermonnikoog. Er is bemonsterdExpand
Ontwikkeling van een monstertuig voor bestandsopnames van mesheften
Ten behoeve van het beleid voor de visserij inventariseert Wageningen IMARES in opdracht van het ministerie van LNV sinds 1995 jaarlijks de verspreiding en het bestand van een aantal schelpdieren inExpand
Ruimtelijke verspreiding van sublitorale mosselvoorkomens en mosselzaadvisserij van 1997 - 2007
In verband met het traject volgend op de uitspraak van de Raad van State (dd 27 februari 2008) inzake de vergunningenverlening voor mosselzaadvisserij ontstond bij het ministerie van LNV de vraagExpand
Overzicht van visserij op de Waddenzee
Er vindt een maatschappelijke discussie plaats rond de invulling van het begrip “duurzame visserij” op de Waddenzee. Tegen deze achtergrond is de garnalensector bezig met eenExpand
Mesheften (Ensis directus), Strandschelpen (Spisula subtruncata), Kokkels (Cerastoderma edule), Mosselen (Mytilus edulis) en Otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2009
TLDR
Het onderzoek is in eerste instantie gericht op de Amerikaanse zwaardschede (mesheften) (Ensis directus), de halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata), de kokkel (Cerastoderma edule) and de gewone otterschelp (LutRaria lutraria). Expand
...
1
2
...