• Publications
  • Influence
Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2006
TLDR
In het voorjaar van 2012 heeft IMARES onderzoek uitgevoerd naar het areaal en bestand aan litorale mosselbanken in de Waddenzee een belangrijke bron van informatie voor verdere ecosysteem- en effectstudies. Expand
Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren, een kwantitatieve en kwalitatieve bestandopname in 2010
TLDR
Het doel van deze inventarisatie is een schatting te maken van de bestanden aan mesheften, halfgeknotte strandschelpen, kokkels, mossels en otterschelpen in de Nederlandse kustwateren en in het bijzonder in de gebieden die vallen onder Natura 2000. Expand
Het bestand aan commercieel belangrijke schelpdiersoorten in de Nederlandse kustwateren in 2013
De visserij op schelpdieren in de Nederlandse kustwateren heeft zich ontwikkeld van een vrije visserij tot een sterk gereguleerde visserij waarbij naast economische ook ecologische doelstellingenExpand
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2005
TLDR
Het Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO) in opdracht van het ministerie van LNV in het voorjaar van 2005 het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de OostersChelde, de Westerschelde, the Waddenzee en the Voordelta geinventariseerd. Expand
Zieke vis en spuisluizen: Onderzoek naar ziekte bij bot (Platichthys flesus) vóór en achter de Afsluitdijk
In de zomer van 1987 sloegen sport- en beroepsvissers alarm over regelmatige vangsten van zieke botten (Platichthys flesus) in de Waddenzee bij Den Oever. Naar aanleiding hiervan kreeg het RIKZ vanExpand
Verkenning van mogelijkheden voor mosselteelt op open zee & een mosselkansenkaart voor de Noordzee
Dit rapport geeft een overzicht van de huidige stand van zaken in de wereld omtrent mosselkweek op open zee. Daarnaast wordt, op basis van het voorkomen van mosselen, aangegeven welke locaties in hetExpand
Monitoring invang mosselzaad met netten in het Malzwin 2005
Dit rapport presenteert enkele resultaten van de invang van mosselzaad met netten aan de installatie van West 6 in het Malzwin in 2005. Het moment van zaadval in 2005 verschilde van dat van 2004. OokExpand
Monitoring mosselzaadinvang met het Padmosnet op locatie Waddenzee en Oosterschelde 2007
In 2007 is een nieuwe manier van mosselzaadinvang getest op verschillende percelen in de Waddenzee en Oosterschelde. Enerzijds werd door het Consortium EMERGO (samenwerking van vissers) deExpand
...
1
2
3
4
...