• Publications
  • Influence
Draagkracht en exoten in de Waddenzee
In het kader van het Nationaal Programma voor Zee- en Kustonderzoek is inzicht gewenst in de draagkracht van het gebied. In dit kader is gekeken wat de verwachte toename van exoten binnen hetExpand
Mesheften (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata), kokkels (Cerastoderma edule) en otterschelpen (Lutraria lutraria) in de Nederlandse kustwateren in 2008
Ten behoeve van het beleid voor de visserij op Amerikaanse zwaardschedes (mesheften) (Ensis directus), halfgeknotte strandschelpen (Spisula subtruncata) en kokkels (Cerastoderma edule) heeftExpand
Schelpdieren in de Nederlandse kustwateren, een kwantitatieve en kwalitatieve bestandopname in 2010
TLDR
Het doel van deze inventarisatie is een schatting te maken van de bestanden aan mesheften, halfgeknotte strandschelpen, kokkels, mossels en otterschelpen in de Nederlandse kustwateren en in het bijzonder in de gebieden die vallen onder Natura 2000. Expand
Bevolkingsonderzoek naar darmkanker
TLDR
De minister binnenkort een besluit nemen om de Nederlandse bevolking te gaan screenen op dikkedarmkanker, waarbij dan geleidelijke invoer van een landelijk bevolkingsonderzoek met een immunologische FOBT het meest waarschijnlijke scenario is. Expand
Intrathecale toediening van morfine en bupivacaïne ter behandeling van ernstige pijn bij chronische pancreatitis
TLDR
Intrathecal administration of morphine and bupivacaine through an implanted pump is a possible new technique for pain management in chronic pancreatitis. Expand
Bevolkingsonderzoek naar darmkanker
TLDR
De minister binnenkort een besluit nemen om de Nederlandse bevolking te gaan screenen op dikkedarmkanker, waarbij dan geleidelijke invoer van een landelijk bevolkingsonderzoek met een immunologische FOBT het meest waarschijnlijke scenario is. Expand
Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2010
Ten behoeve van het beleid voor de kokkelvisserij heeft het onderzoeksinstituut IMARES in opdracht van het ministerie van LNV in het voorjaar van 2010 het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in deExpand
Inventarisatie van het wilde kokkelbestand op de "Oude Wal" bij Schiermonnikoog op 26 augustus 2009
Op 26 augustus heeft een eendaagse inventarisatie plaatsgevonden van het wilde kokkelbestand en overige mollusken in de het intergetijde gebied de “Oude Wal” onder Schiermonnikoog. Er is bemonsterdExpand
Nederland terug aan de top in gezondheid, onderwijs en sport
SamenvattingIn de aanloop naar de Wereldkampioenschappen Voetbal, volgend jaar in Zuid Afrika, komt onwillekeurig bovenstaande titel in mij op, als ik de eerste paragrafen lees van het gezamenlijkExpand
...
1
2
3
4
5
...