• Publications
  • Influence
Web 2.0 Technologies In Education
TLDR
Dalam kajian kuantitatif ini,para bakal guru terdiri daripada Fakulti Pendidikan telah diselidiki tahap kesedaran teknologi Web 2.0 di kalangan pelajar universiti, telah mendapat perhatian dalam pengkajian terhadap penggunaan di masa depan. Expand
  • 2
  • 1
Pembangunan Laman Web Bagi Topik Keradioaktifan, Fizik Tingkatan 5 Dengan Menggunakan Peta Minda.
TLDR
Dalam dunia pendidikan yang serba maju, laman web dan pembelajaran berasaskan minda adalah antara dua faktor yang menyumbang kepada peningkatan kualiti proses pem belajaran yang dilalui.. Expand
Pembangunan Perisian Multimedia Interaktif mengenai Asas Penggunaan Teknologi Web 2.0 menerusi Pendekatan Andragogi
Tujuan projek ini adalah untuk membina sebuah perisian yang bertajuk Pembangunan Perisian Multimedia Interaktif mengenai Asas Penggunaan Teknologi Web 2.0 menerusi Pendekatan Andragogi. Perisian iniExpand
Development Of Web-based Learning System Based On Digital Learning Object Principles With Active Learning Strategies For Network Topology
Pepatah Cina berbunyi, Beritahu kepada saya dan saya lupa. Tunjukkan kepada saya dan saya ingat. Melibatkan saya dan saya faham. Dengan itu, kami mendapati bahawa pembelajaran aktif merupakan suatuExpand
Pembangunan Laman Web Bagi Tajuk Internet Dan Aplikasi berasaskan Pendekatan Pembelajaran Aktif
Penggunaan pembelajaran berasaskan web atau teknologi e-Learning di dalam pendidikan sebagai pembelajaran interaktif telah pun dilaksanakan. Ia terbukti lebih berkesan di dalam proses pembelajaranExpand
Sistem Pembelajaran Berasaskan Situasi Menerusi Web bertajuk Blog Dan Social Bookmarkin
Tujuan kajian ini ialah untuk merekabentuk dan membangunkan laman pembelajaran berasaskan situasi menerusi web mengikut ciri-ciri seperti yang dicadangkan oleh Herrington et al., (2000). ModelExpand
CD-ROM Based Multimedia Development
Web-based Multimedia Design
Students Preferences On The Design Of Electronic Teaching presentation And Their Learning Style
Kajian tersebut dijalankan dengan tujuan untuk mengenalpasti elemen yang paling mengganggu tentang persembahan pengajaran elektronik mengikut perspektif reka bentuk visual dan kaedah penyampaian diExpand