• Publications
  • Influence
A simplified protocol for differentiation of electrophysiologically mature neuronal networks from human induced pluripotent stem cells
Progress in elucidating the molecular and cellular pathophysiology of neuropsychiatric disorders has been hindered by the limited availability of living human brain tissue. The emergence of inducedExpand
  • 84
  • 2
  • PDF
Wederkerigheid, samenleving en rechtsorde
  • 1
  • 1
Omstreden rechtsvragen in het belastingrecht
  • 1
  • 1
  • PDF
Fiscale ethiek in de boardroom
Fiscaal handelen dient te passen in een bredere ethische visie op de eigen onderneming. De gekozen fiscaalethische visie mag niet slechts een stukje papier zijn. Het fiscaal handelen van deExpand
Instrumentalisme en vrijheid
De rechter tussen bevel en norm
Het analytische onderscheid tussen de normatieve en de imperatieve hoedanigheid van het recht brengt twee verschillende maar noodzakelijke dimensies van het recht naar voren. In een conceptie vanExpand
Fiscale ethiek : een verkenning
  • 1
...
1
2
3
4
5
...