• Publications
  • Influence
Das Buch und sein Stellenwert im deutschsprachigen Exil 1933-1945
Clanek skusa s pomocjo razlicnih literarnih odlomkov pokazati na pomembno mesto, ki ga je imela knjiga – kot objekt in subjekt – v literarni produkciji nemsko govorecih pregnancev. Kot razloge za toExpand
...
1
2
3
4
5
...