J. F. Vogel

Suggest Changes
  • Citations Per Year
Learn More
Her geschiedt nu en dan dat de Penningmeester onzer Verecniging een aanvrage ontvangt naar vroegere jaargangen van dit Tijdschrift; heeft die betrekking op jaargangen 1--13 en 16, dan moet steeds her(More)
  • 1