• Publications
  • Influence
Opgroeien doe je maar één keer : Pedagogisch ontwerp voor het kindcentrum.
Opgroeien doe je maar een keer is geschreven als praktische handleiding voor iedereen die wil starten met of werkt in een kindcentrum. Belangrijk kenmerk van een kindcentrum is dat onderwijs enExpand
Jeugd transities in het sociale domein
Het kenniscentrum CaRES van de Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Groningen hebben structurele samenwerking rond jeugdvraagstukken. Beide partijen delen de ambitie om uitvoering te geven aanExpand
De brede school, een veilig eiland of deel van de samenleving?
De brede school is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderwijslandschap. Daarmee verandert de plaats van de school in de samenleving. Dit hoofdstuk gaat over de veranderingen in deExpand
De interactie tussen leiding en kinderen en tussen kinderen onderling in twee verschillende typen buitenschoolse opvang
In this paper we will show how different types of after-school day care (bso) influences discourse between caretakers and children. In field research carried out in the context of a PhD-study on theExpand
Plek voor ieder kind : inclusie als opdracht voor brede scholen en kindcentra
Inclusie is in Nederland ver te zoeken. Ondanks het erkende belang van inclusie voor een sterke pedagogische omgeving voor kinderen. Jeannette Doornenbal pleit voor een nationale doorbraak. In ditExpand
...
1
2
3
4
5
...