J. Dastych -RIDh1-- -IDh1 Correspondence to A. Walczak-Drzewiecka--