• Publications
 • Influence
Sampling methods for Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae).
Onderzoek naar vangmethodes voor Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) Als onderdeel van een integrale studie naar de waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland (in opdracht van hetExpand
 • 7
 • 2
Urban Storm Water Discharges: Effects upon Communities of Sessile Diatoms and Macro-Invertebrates
From 1985 to 1987, long-term and more or less permanent effects of discharges from combined or separate sewer systems on communities of sessile diatoms and macro-invertebrates in receiving watersExpand
 • 20
 • 1
Het lieveheersbeestje Harmonia axyridis in Nederland: een aanwinst voor onze fauna of een ongewenste indringer (Coleoptera: Coccinellidae)?
Harmonia axyridis in the Netherlands: a gain for the fauna or an unwanted intruder (Coleoptera: Coccinellidae)? The coccinellid Harmonia axyridis (Pallas, 1773), a well-known aphid predatorExpand
 • 15
 • 1
Distribution and habitat of Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: Dytiscidae).
Verspreiding en biotopen van Graphoderus bilineatus (Coleoptera: Dytiscidae) De verspreiding en biotopen van de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus zijn in 2004 en 2005 onderzocht inExpand
 • 14
 • 1
The distribution of the invasive harvestman Dicranopalpus ramosus in the Netherlands (Arachnida: Opiliones).
De verspreiding van de invasieve hooiwagen Dicranopalpus ramosus in Nederland (Arachnida: Opiliones) De hooiwagen Dicranopalpus ramosus (Simon, 1909) werd in 1993 voor het eerst in NederlandExpand
 • 8
 • 1
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus in Nederland
De brede geelgerande waterroofkever Dytiscus latissimus is internationaal beschermd via de Habitatrichtlijn. In Nederland was de soort sinds 1967 niet meer gevonden, totdat hij in 2005 werdExpand
 • 1
 • 1
Carpelimus zealandicus, een nieuwe kortschildkever voor Nederland (Coleoptera: Staphylinidae)
Carpelimus zealandicus, a new rove beetle for the Netherlands (Coleoptera: Staphylinidae) In this paper the first occurrence in the Netherlands of the rove beetle Carpelimus zealandicus, originatingExpand
 • 1
 • 1
De waterkever Yola bicarinata na meer dan honderderd jaar weer aangetroffen in Nederland
In een macrofaunamonster afkomstig van een duinplas in de Zeepeduinen, Schouwen-Duiveland, werden twee exemplaren van de waterkever Yola bicarinata aangetroffen. Deze soort, waarvan het zwaartepuntExpand
 • 1
 • 1