• Publications
  • Influence
Vaktherapie binnen klinische schematherapie
Dit hoofdstuk1 gaat over de vertaalslag van schematherapie naar vaktherapie, aan de hand van cognitieve, experientiele, gedragsmatige en interpersoonlijke interventiegebieden. Vervolgens wordtExpand
  • 7
  • 1
Stappen tot verandering
De Afstandelijke beschermer heb je in je jeugd ontwikkeld om met moeilijke situaties om te kunnen gaan. Hoewel hij je helpt om pijnlijke emoties niet te voelen, is hij voor volwassenen eenExpand
Algemene inleiding (dag)klinische schematherapie
Dit werkboek is ontwikkeld voor mensen die een (dag-)klinische therapie volgen met schematherapie als kader. Het is een hulpmiddel om zelf meer van je eigen problematiek te gaan begrijpen en geeft jeExpand