Learn More
U radu su opisane nizinske sume u Republici Hrvatskoj. Date su njihove povrsine, drvna zaliha, ekoloski uvjeti pridolaska, povjesni razvitak i utjecaji covjeka na razvitak i sadasnje stanje. Nadalje,(More)
  • 1