J. Ritzema Bos.

We don’t have enough information about this author to calculate their statistics. If you think this is an error let us know.
Sorry, we do not have enough data to show an influence graph for this author.
Learn More
aangetast . Meermalen vindt men dan ook in de omgeving van zulke plaatsen, waar iepenhout met de schors is opgeslagen, veel door iepenspintkevers aangetaste boomen. Hoewel in het algemeen meer oudere en eenigszins ziekelijke boomen worden aangetast , kan het ook voorkomen, da t zelfs jonge, krachtig groeiende boomen door de kevers worden beschadigd, t ie r(More)
De Heer VAN DER GOOT beschrijft in zijn boek een aantal nieuwe soorten. Niet alleen echter om wat her op het gebied van de morphologie, systematiek en soortbeschrijving geeft, maar ook wegens de vele waarnemingen op biologisch gebied, die er in worden meegedeeld, is bet werk van den Heer VAN DER GOOT niet slechts eene belangrijke aanwist van de(More)
  • 1