J. H. M. van der Drift

  • Citations Per Year
Learn More
The rate of litter decay in forests has a pronounced effect on the availability of nutrients for tree growth. In extreme cases litter may be broken down and incorporated in the mineral soll within a year (mull) or it may accumulate for many years on top of the mineral substrate (mor) thus tying up nutrients. Various factors such as geology, topography,(More)
Aan de hand van literatuurgegevens worden de persistentie van biociden in de grond en de fysische, chemische en microbiologische processen die deze beïnvloeden in het kort besproken. Zowel de ruimtelijke verdeling en de beweeglijkheid van de bodemfauna als de zeer uiteenlopende afmetingen van de bodemorganismen zijn van invloed op de kans die deze(More)
  • 1