Learn More
Op veel bedrijven doen zich problemen met vliegen voor. Vliegen zijn overbrengersvan ziekten en ze maken de dieren onrustig. Dit beonvloedt de produktienadelig.
Bij poliklinisch werpen maak je gebruik vanaparte kraamhokken. Het werpen vindt plaatsin een speciaal ingerichte en gecontroleerdeomgeving. Dit geldt voor stalklimaat, hygiene,hokinrichting en(More)
  • 1