Learn More
OBJECTIVE To evaluate the viability and integrity of fresh frozen bulk femoral head allografts obtained from the institutional bone bank that were used to reconstruct severe acetabular defects and to(More)
Özet GİRİŞ ve AMAÇ: İleri evre diz artrozunun cerrahi tedavisinde genellikle femoro-tibial eklemin değiştirildiği iki kompartmanlı diz protezi ameliyatı başarıyla uygulanmaktadır. Uygulama, bilateral(More)
  • 1