• Publications
  • Influence
Współpraca międzynarodowa w regionie Morza Bałtyckiego i strategia Unii Europejskiej w tym zakresie
The Baltic Sea Region has a long tradition in successful international cooperation and the European Union Strategy for the Baltic Sea Region is a model example of a modern regional governance. TheExpand