• Publications
  • Influence
Sustav za statističko strojno prevođenje i računalna adaptacija domene
Statisticko strojno prevođenje temeljeno na frazama jedan je od mogucih pristupa automatskom strojnom prevođenju. U radu su predložene metode za poboljsanje kvalitete strojnog prijevoda prilagodbomExpand
Web servis za populacijsku integraciju prema ciljnoj konvergenciji – CIRCLIE
U ovom radu prikazan je jedan nov i intuitivan web servis za spajanje grupa istih interesa. Spajanje interesnih skupina cije znanje je u deficiratnoj skupini svakako ce osigurati konstantan razvojExpand